UDHËZIME PËR BIZNESE

REKOMANDIME (ORIENTUESE) TË MASAVE PËR MBROJTJE NGA COVID-19 PËR VEPRIMTARITË QË FUNKSIONOJNË GJATË PERIUDHËS SË EMERGJENCËS SË SHËNDETIT PUBLIK
Në lokale dhe hapësira të dyqaneve/supermarketeve/bizneseve tjera të vogla:
1. Përcaktimi i një numri të kufizuar të klientëve që mund të marrin shërbimet në lokal/dyqan/ market brenda të njëjtës kohë
2. Mbajtja e rendit në hyrje dalje të rregullohet nga një person i vecantë
3. Brenda lokalit të ketë rregulla të qarta që sigurojnë lëvizjen në distancë fizike të nevojshme
4. Të vendosen shenja orientuese në hyrje dhe brendi të lokalit
5. Të bëhet dezinfektimi i karrocave dhe shportave menjëherë pas përdorimit para se të merret në shfrytëzim nga konsumatori vijues
6. Të sigurohet furnizimi me dorëza ose dezinfektimi i duarve të klientëve në momentin e hyrjes në objekt dhe para fillimit të marrjes së shërbimit
7. Të sigurohet bartja e maskave mbrojtëse për stafin
8. Të vendoset mbrojtja me pleksiglas (ose material tjetër mbrojtës i tejdukshëm) te arka
9. Të sigurohet dezinfektimi i vazhdueshëm i hapësirave dhe sipërfaqeve të lokalit
10. Kontakti me monedhat/të hollat dhe aparatet e pagesave të bëhet nga një person i caktuar i vecantë, i cili nuk i prek artikujt
11. Të vendosen postere dhe tekste që të inkurajojnë qytetarët të mos lejojnë fëmijët dhe të moshuarit të dalin për shopping
Në sportele shërbyese
1. Të sigurohet mbajtja e rendit e rendit në sportele
2. Të sigurohet dezinfektimi i vazhdueshëm i hapësirave dhe sipërfaqeve
3. Të gjithë klientët të kenë dorëza dhe maska
Grumbullimi dhe qarkullimi i qytetarëve
1. Në pritje para bankave dhe postave të mbahet rend dhe distancë fizike prej 2m
2. Në qarkulliQmin me vetura nëse ka më shumë se dy udhëtarë brenda veturës të përdoren maskat mbrojtëse